fbpx

צברת הלוואות מרובות עם השנים וההחזרים החודשיים מאבדים שליטה?

"איחוד הלוואות"
הוא הפתרון הטוב ביותר להקטנת ההחזר החודשי!

אם יש לך נכס בבעלותך ויש לך החזרים גבוהים כל חודש על הלוואות קודמות,
זה הזמן להקטין את ההחזר החודשי באלפי שקלים בחודש!

למי זה מתאים?!

אם יש לך נכס בבעלותך ויש לך החזרים גבוהים כל חודש על הלוואות קודמות,
זה הזמן להקטין את ההחזר החודשי באלפי שקלים בחודש!

למי זה מתאים?!

זה הזמן לבדוק אם גם אתם יכולים לאחד את כל ההלוואות, מסגרות האשראי התפוסות והמינוסים להלוואה אחת,
וככה להקטין את ההחזר החודשי באלפי שקלים בכל חודש!

מדהים כמה הפתרון פשוט כשיודעים את העבודה:

הכנה ואיסוף נתונים

בודקים איזה הלוואות יש וכמה משלמים עליהם כל חודש (כולל ריביות)

לקיחת הלוואה כנגד נכס

ממשכנים את הנכס בבנק עם הריביות הכי טובות שיש

סגירת הלוואות קודמות

סוגרים הלוואות ישנות, ונהנים מהחזר חודשי נמוך!